ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายคำใส พาแก้วบ้านดงขุยใต้ลาออกจากราชการ 
2นางบุษบา ปริโยคบ้านสะเดียงลาออกจากราชการ 
3นางสาวเยาวลักษณ์ สอนโยหาบ้านสายสมรโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด 2
4นางสาววิญญู สอนจ้อยบ้านเขาชะโงกลาออกจากราชการ